Una mica d’història…

Al Col·legi Sant Miquel sempre hi ha hagut un moviment juvenil. El primer va ser dut a terme després de la Guerra Civil, on nois acompanyats dels religiosos del col·legi i mares, anaven a repartir menjar i roba a un lloc anomenat “La Bomba”, que avui en dia ja no existeix. Després d’això, un grup d’alumnes del Col·legi, entre els quals cal destacar alguns sacerdots, van fundar un grup d’Scouts.

El Germà José Antonio, missioner del Sagrat Cor, va ser destinat al col·legi l’any 1980, moment en el qual s’estava construint la piscina de l’escola. Durant el període de construcció, no hi havia temps de pati i tampoc es podien realitzar les activitats esportives, les quals s’havien de fer fora del recinte escolar. Aleshores, el Germà José Antonio va decidir organitzar-ne unes els dissabtes al matí amb els alumnes més grans, de l’EGB, que anaven als camps de futbol dels germans de Sant Joan de Déu.

També es van fer les primeres misses de Joves, que es realitzaven el diumenge a les 12h del migdia, on un grup de COU animava amb música les eucaristies. Entre aquests joves es trobava Toni Serra Gibert, ex-monitor scout que va ajudar al G. José Antonio a realitzar, l’any 1981, amb unes colònies d’estiu durant el mes de juliol. Aquestes colònies es van fer en tres torns (6è, 7è i 8è d’EGB) i acabaven l’últim dia amb una missa on participaven els nois i els pares que pujaven a veure els seus fills.

A partir d’aquestes colònies es van crear les bases per fundar el Centre Excursionista Sant Miquel amb uns principis que eren la creença, la disciplina i l’ecologia. Més endavant va passar a anomenar-se Esplai Sant Miquel per satisfer les necessitats dels infants i les famílies.

L’Esplai començà a funcionar l’octubre de l’any 1982. Es crearen grups des de 5è d’EGB a 1r de BUP.

A partir d’aquí, l’Esplai entrà en una dinàmica progressiva, amb una renovació constant de monitors/es amb ganes de canviar i millorar l’Esplai adaptant-lo als nous temps.

A més a més…

Us deixem aquí una taula amb tots els presidents i directors que hi ha hagut en tota la història de l’esplai!