Documentació oficial de l’entitat

Aquí podreu trobar els diferents documents oficials de l’entitat per saber el seu funcionament i la manera de treballar de l’associació.

En primer lloc, us deixem el Projecte Educatiu de l’esplai (PEC). En aquest document es resumeix la manera de treballar de l’equip de monitors i els trets d’identitats de l’esplai. A més a més, podreu trobar els objectius anuals de cada grup d’edat de l’esplai.

PEC_Esplai-Sant-Miquel-2019-2020

En segon lloc, us presentem els Estatuts de l’associació. Aquests són un recull de les normes d’organització de l’esplai i el seu funcionament de manera general.

Estatuts Associació Juvenil Esplai Sant Miquel

Per acabar, podeu trobar el Reglament de Règim Intern de l’esplai (RRI). Aquest document regula la vida interna de l’associació i estableix i concreta les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. El RRI, en el marc del Projecte Educatiu, recull els aspectes relatius al funcionament intern de l’esplai en allò no específicament previst en els estatuts de l’associació.

RRI – Esplai Sant Miquel